Saturday, April 20, 2013

Nasihat daripada Dr.Halim semasa bengkel "References Technique"

Dengan nama Allah yang Maha Pemurah lagi Maha Penyayang"

Nasihat daripada Dr.Halim semasa bengkel "References Technique"

"Apa sahaja rujukan dalam Islam hendaklah bersandarkan pada Hadis dan Al-Quran,jika tidak ia hanya berdasarkan fikiran logik semata-mata"


0 comments:

Post a Comment